logo
Aeroklub Havlíčkův Brod, z.s.
Systém správy bran na LKHB
LKHB Účinnost 16.3.2019

Žádost o vydání/prodloužení vjezdového povolení

* fields are required.
Prohlášení žadatele:

Prohlašuji, že všechny mnou uvedené údaje jsou přesné, úplné a pravdivé. Souhlasím, aby Aeroklub Havlíčkův Brod, z.s. zpracovávaly ve smyslu zákona 101/2000 výše uvedené osobní údaje za účelem ověření spolehlivost v rámci schválení vstupu do neveřejného prostoru letště Havlíčkův Brod. Déle souhlasím s uchováváním těchto údajů po dobu tří let po vypršení platnost identfikačního průkazu a s poskytnutím výše uvedených údajů věcně a místně příslušným složkám Policie ČR a Celní správy ČR. Beru na vědomí, že v případě nesouhlasu nebo odvolání souhlasu ke zpracování osobních údajů nemůže být vstup do neveřejného prostoru letiště Havlíčkův Brod povolen.

Datum: 28.01.2022 Potvrzuji správnost údajů a znalost letištního řádu LKHB
Odeslat